Gaśnica przewoźna proszkowa GP 25x ABC/E

Charakterystyka produktu

Gaśnica przewoźna proszkowa GP-25x ABC* znajduje szczególne zastosowania w zabezpieczeniu przeciwpożarowym stacji benzynowych, dużych zakładów przemysłowych, zakładów produkujących i przetwarzających tworzywa sztuczne, hal magazynowych itp.

Gaśnica zbudowana jest ze stalowego zbiornika malowanego wysokiej jakości farbą poliestrową odporną na promieniowanie UV, zaworu z manometrem i zaworem bezpieczeństwa ograniczającym nagły wzrost ciśnienia, 5 metrowego węża zakończonego prądownicą umożliwiającego dozowanie, kierowanie jak i przerywanie strugi środka gaśniczego, poręcznego wózka umożliwiającego dogodny transport gaśnicy do źródła pożaru.

Gaśnica przewoźna dostępna jest z pokrowcem lub bez. 

Zbiornik gaśnicy nie podlega okresowym badaniom UDT

Gaśnica posiada wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Produkowana jest zgodnie z wymaganiami normy EN-1866, dyrektywy PED 2014/68/UE w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

* A - ciała stałe palne, żarzące się
   B - substancje ciekłe tworzące płomienie
   C - gazy palne.
   E - energetyczna do 245 kV (minimum 3m)

Specyfikacja techniczna

Zakres stosowania

A, B, C

Masa środka gaśniczego

25 kg

Czynnik roboczy

AZOT N2

Minimalny czas działania

         15 s

Ciśnienie próbne zbiornika

26 bar
Ciśnienie robocze gaśnicy 14 bar

Masa całkowita gasnicy

46 kg
Maksymalne napięcie gaszonego obiektu 245000 V
Zakres temperatur stosowania -30ºC / +60ºC